Референци

48. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на електро и други за јавно осветлување

       Број и година на договор: 03-1454/12 од 05.06.2013

47. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на потрошен материјал и ситен инвентар

       Број и година на договор: 05-816/1 од 27.08.2013

46. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на водоводџиски материјал за хала Терминал

       Број и година на договор: 05-1219 од 19.10.2012

45. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на водоводџиски материјал

       Број и година на договор: 05-7964 од 16.07.2012

44. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на моторен туристички воз

       Број и година на договор: 03-822/12 од 17.05.2012

43. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на електро и други материјали за јавно осветлување

       Број и година на договор: 03-610/11 од 20.04.2012

42. Набавувач: ЈКП Комуналец Прилеп

       Назив на договор: Набавка на електро и водоводни материјали и паркинг простори за потребите на ЈКП Комуналец Прилеп

       Број и година на договор: 05-211/1 од 13.02.2012

41. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на на други материјали (набавка и вградување-монтажа на новогодишни украсни материјали по повод пречекот на Новата 2012 година)

       Број и година на договор: 03-2296/11 од 20.12.2011

40. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Техничка и санитарна опрема потребна за опремување на кујна во новиот објект седиште на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-2170/9 од 05.12.2011

39. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка,испорака и монтажа на длабински потопни пумпи и потопни дренажни пумпи за потребите на ЕЛС Општина Прилеп

       Број и година на договор: 03-2004/9 од 09.11.2011